Céljaink

 

erdőszéle

Korunk súlyosbodó gazdasági, szociális, környezeti és egészségügyi helyzetére reagálva szeretnénk olyan életmódbeli és technikai jellegű tudást összegyűjteni, valamint gyakorlatot kialakítani, mindezt továbbadni, amely a mindennapokban is megvalósítható a vidéki életmódot választók, ill. a városi életformát részben vagy teljesen elengedők számára.

Közvetlen tervünk az, hogy első körben kb. 20 család részére lakó- és életteret hozzunk létre. Tesszük ezt azzal az alapvető szándékkal, hogy a rendelkezésre álló területen zajló minden tevékenység a természeti környezet, a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások megőrzésével, szükség esetén helyreállításával összhangban történjen. Az ökofalu megteremtése során is ezeket az elveket tartjuk szem előtt, mivel hiszünk abban, hogy ezek alapvetően meghatározzák életünket és testi-lelki egészségünket.

Célunk továbbá, hogy olyan tudatosan virágzó közösséggé formálódjunk, amelyben  képesek vagyunk őszinte odafordulással és nyitottsággal  viseltetni a belső fejlődési lehetőségek és  a külvilág megnyilvánulásai felé. Ezért döntéseinket egymást meghall(gat)va, konszenzusos módon igyekszünk meghozni, ezzel  is erősítve a belső megér(t)ési folyamatot.

Minden egyes folyamatot a természet mintájára: körfolyamatra tervezünk. Alapvető elvünk a környezettel együtt, vele harmóniában élni és munkálkodni. Felhasználjuk a természetes folyamatokat, ökológiai körforgásban tartjuk a tápanyagokat, és törekszünk a rendelkezésre álló erőforrásokkal (munkaerő, energia, pénzügyi és egyéb eszközeink) tudatosan és felelősségteljesen gazdálkodni.

Jövőképünket és a hozzá kapcsolódó terveinket az alábbi tevékenységek révén szeretnénk megvalósítani:

  • Ökológiai (permakultúrás) mezőgazdasági művelést és erdőgazdálkodást folytatunk.
  • Környezetbarát lakóházakat valamint közösségi, kulturális és gazdasági épületeket építünk és újítunk fel.
  • Kisvállalkozásokat létesítünk a közösség megélhetése és fejlődése, valamint a helyi szükségletek biztosítása céljából.
  • Alapvető jelentőségűnek tekintjük közösségünk bekapcsolódását  közvetlen és tágabb környezetünkbe, a kistérség életébe. Ennek érdekében közösségi tevékenységeket, kulturális programokat szervezünk, a falu életében részt veszünk.
  • Olyan infrastruktúra kialakítását tervezzük, mely ökológiai elveket betartó módon a környezethez illeszkedik: utak, vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás, hulladék kezelés,  a nagy hálózatokhoz kapcsolódó és részben azoktól független energetikai rendszerek létesítése.
  • Tapasztalataink továbbadására ökológiai és közösségépítési oktatási programokat valósítunk meg a kistérségben, országos és nemzetközi viszonylatban is. Elsősorban saját élmény, megtapasztalás segítségével.
  • Támogatjuk az egészségmegőrzést szolgáló életformát, és természetes gyógymódokat alkalmazunk.

Szövetkezeti formát találtuk legalkalmasabbnak a közösségi termelés megvalósítására és a gazdasági tevékenységek bonyolítására: a közösségi döntéshozás, igazságosabb elosztási rendszer kidolgozása, szociális segítségnyújtás lehetőségének megteremtése. Jelenleg tehát az alábbi társszerveződéseken keresztül igyekszünk megvalósítani fent felvázolt céljainkat:

           1. Zöldzugoly Szövetkezet

A szövetkezet alapelve és célja az ökológiai, azon belül a permakultúrás gazdálkodás megvalósítása.

Tudjuk, hogy a termőföld a közösség hosszú távú fennmaradásának az alapja, ezért megelőzzük az eróziót, folyamatosan gazdagítjuk tápanyagokban, növeljük víztartóképességét és mikroflórájának gazdagságát. Megtapasztaltuk, hogy a biodiverzitás és a helyi tájfajták előnyben részesítése az élőhelyek immunrendszerének a kulcsai.

Ehhez  közösségünk tagjai megvásároltak egy 20 hektáros földterületet, ahol kezdetben a permakultúrás alapok megteremtését (talajerő visszatáplálás) végeztük, majd jelenleg egy fás legelő kialakításán dolgozunk.

 

            2. Fehér Felhő Szociális Szövetkezet

A szövetkezet alapelve és célja az ökológiai szemléletmódú termelő tevékenység és többek között a hátrányos helyzetű emberek munkavállalásának támogatása.